bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: GPPiRPA na rok 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotracji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.01.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 017