bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 kwietnia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/303/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXVIII/304/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/305/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów p. Stanisławowi Petlicowi

UCHWAŁA NR XXVIII/306/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXVIII/309/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XXVIII/310/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: akceptacji porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich WodociągówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.05.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 585