bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXI Sesja Rady Gminy Tarnów - 19 czerwca 2017 r.UCHWAŁA NR XXXI/321/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/323/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXXI/324/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXI/325/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXI/326/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXI/327/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności za pomocą instrumentu płatniczego

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 26.06.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 26.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 432