bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki 2018Nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXII/250/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy TarnówRolny:

Rolnicy: 122,50 zł/ha, nierolnicy: 245 zł/ha

UCHWAŁA NR XXXIV/375/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017 poz. 958)Podatek leśny:

Stawka: 43,35 zł/ha

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (M.P.2017.963)Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XXXV/377/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na terenie Gminy TarnówFormularze:

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny
Wzory aktualnych formularzy (edytowalne) dostępne są na stronie gmina.tarnow.pl w zakładce FormularzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 14.12.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.12.2017
Dokument oglądany razy: 4 260