bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2017

 

Uchwała Budżetowa

UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 

2016 r. Zmiany w uchwale budżetowej

UCHWAŁA NR XXXVI/380/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/361/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/334/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r

UCHWAŁA NR XXXII/329/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/313/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r.  

UCHWAŁA NR XXVIII/304/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXVII/288/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXIV/263/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. 


WPF

UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025WPF - zmiany

UCHWAŁA NR XXXVI/379/2017 RADY GMINY TARNÓW  z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/333/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/328/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/321/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/303/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/287/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXIV/262/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. RIO - uchwały

- UCHWAŁA RIO NR S.O.VII-423/37/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnów

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-422/13/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykoania budżetu Gminy  za I półrocze 2017 r.

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/36/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/35/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/34/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/33/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/17/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-420/4/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki".

- Uchwała RIO nr S.O.VII-426-3/12/17 z 3 lutego 2017 r. w sprawie: opinni o możliwości sfinansowania deficytu w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VII-426-2/22/17 z 3 lutego 2017 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O. VII-429/20/16 z 1 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

- Uchwała RIO nr S.O. VII-429/1-14/16 z 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie WPFInformacje

Zarządzenie nr VII/65/2017 z dnia 19-04-2017 r. - informacja kwartalna z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

- Zarządzenie nr VII/133/2017 z dnia 24-08-2017 r. - informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

- Zarządzenie nr VII/184/2017 z dnia 26-10-2017 r. -informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kw 2017 r.


Sprawozdania

- 1 kw

- 2 kw

- 3 kw

- 4 kw

- Zarządzenie nr VII/32/2018 z dnia 29-03-2018 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2017 r.Projekty

Zarządzenie nr VII/197/2016 z dnia 14-11-2016 r. - projekt Uchwały Budżetowej na 2017

Zarządzenie nr VII/196/2016 z dnia 14-11-2016 r. -projekt WPF na lata 2017-25Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.09.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 237