bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja uchwał z 24-01-2019 (29-01-2019 ms)

VIII Kadencja Rady Gminy Tarnów (2018-23)

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów

 

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej dla weteranów, członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: WPF na lata 2019-27

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie:zniesienia części ochrony z pomnika przyrody

>UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia raportu z wykonania w latach 2016-17 Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów - Aktualizacja 2016-20

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajemOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.01.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 778