bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VI Sesja Rady Gminy Tarnów - 10 kwietnia 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/73/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 r.

UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym; przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzomym na terenie Gminy Tarnów dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina tarnów osoby prawne i fizyczne, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie tarnów w 2019 roku.

UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/369/2017 RGT z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR VI/80/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadania pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej tzw. Na Szpic w miejscowości Jodłówka - Wałki

UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.

UCHWAŁA NR VI/84/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/85/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o

UCHWAŁA NR VI/86/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/87/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2019 roku.

UCHWAŁA NR VI/88/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/89/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości.

UCHWAŁA NR VI/90/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 17.04.2019
Podpisał: Klaudiusz Dzik
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 17.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 383