bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2018

 

Uchwały

UCHWAŁA NR XXXVI/381/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/382/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.- WPF na lata 2018-26
Projekty

- Zarządzenie nr VII/192/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projekt budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/191/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018-2026
Opinie RIO

- Uchwała nr S.O.VII-423/45/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2018 r.

- Uchwała nr S.O.VII-422/20/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

- Uchwała nr S.O.VII-420/44/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

- Uchwała nr S.O.VII-420/28/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o możliwośi spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego 

- Uchwała nr S.O.VII-420/15/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

- Uchwała nr S.O.VII-426-2/14/18 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

Uchwała nr S.O.VII-426-3/7/18 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

- Uchwała nr S.O.VII-429-1/24/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia WPF

- Uchwała nr S.O.VII-429-1/41/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

- Uchwała nr S.O.VII-429-1/32/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
Zmiany w Uchwale Budżetowej

- UCHWAŁA NR III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

- UCHWAŁA NR II/15/2018  z dnia 28 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/480/2018 z dnia 16 października 2018 r.

- UCHWAŁA NR XLIII/478/2018 z dnia 26 września 2018 r.

- UCHWAŁA NR XLII/454/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

- UCHWAŁA NR XL/440/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

- UCHWAŁA NR XXXIX/437/2018  z dnia 23 maja 2018 r.

- UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/413/2018  z dnia 21 luty 2018 r.
Zmiany WPF

- UCHWAŁA NR III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

- UCHWAŁA NR II/16/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

- UCHWAŁA NR XLIII/479/2018 z dnia 26 września 2018 r.

- UCHWAŁA NR XLII/455/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/441/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

- UCHWAŁA NR XXXIX/438/2018  z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

- UCHWAŁA NR XXXVII/414/2018 z dnia 21 luty 2018 r.
Sprawozdania

- 1 kw

- 2 kw

- 3 kw

- 4 kw

- ZARZĄDZENIE Nr VIII/66/2019 z dnia 29 marca 2019 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2018 r.

- Sprawozdanie finansowe za 2018 (jednostki budżetowe)

- Sprawozdanie finansowe za 2018 (gmina)

- Informacja z wykonania (Zarządzenie VIII/96/2019)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 08.07.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 27.11.2017
Dokument oglądany razy: 3 792