bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oczyszczalnie

 

Ustawa odnośnie ilości badań oczyszczalni - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019r poz. 1311)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 13.01.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 13.01.2020
Dokument oglądany razy: 512