bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki 2020Nieruchomości:

UCHWAŁA NR X/154/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomościRolny:

Rolnicy (posiadają pow. 1 ha): 135 zł/ha, nierolnicy: 270 zł/ha

UCHWAŁA NR X/153/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019. Poz. 1017)Podatek leśny:

Stawka: 42,7328  (194,24 zł x 0,220)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019. Poz. 1018)Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR X/155/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów


Formularze:

Deklaracja na podatek od środków transportowych
Formularz deklaracji podatku rolnego
Formularz deklaracji podatku od nieruchomości
Formularz deklaracji podatku leśnegoWzory aktualnych formularzy (edytowalne) dostępne są na stronie gmina.tarnow.pl w zakładce Druki do pobraniaOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 27.01.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 008