bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLVIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 roku


UCHWAŁA NR XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/479/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Rodzice dla dzieci" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z POKL, Działanie 9.5


UCHWAŁA NR XLVIII/480/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XLVIII/481/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Wielkich i Zawadzie


UCHWAŁA NR XLVIII/482/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 773 w m. Jodłówka-Wałki i drogi nr 4847 w m. Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLVIII/483/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLVIII/484/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w m. ZawadaOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 271