bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLIV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 roku


UCHWAŁA NR XLIV/439/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLIV/440/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2009


UCHWAŁA NR XLIV/441/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 494/1 położonej w Łękawce


UCHWAŁA NR XLIV/442/2010
Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XLIV/443/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli


UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki


UCHWAŁA NR XLIV/445/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skarg pana Jana Słowika


UCHWAŁA NR XLIV/446/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLIV/447/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLIV/448/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR XLIV/449/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łękawka na lata 2010-16"Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 408