bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXX Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 roku


UCHWAŁA NR XXX/265/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/266/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXX/267/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków budżetu Gminy Tarnów, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


UCHWAŁA NR XXX/268/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/269/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/270/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


UCHWAŁA NR XXX/271/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Tarnów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tarnów


UCHWAŁA NR XXX/272/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia zwrotu wydatkowanych środków z umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny – „Modernizacja Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Woli Rzędzińskiej II”Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 337