bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 roku


UCHWAŁA NR XXI/175/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXI/176/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/177/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXI/178/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w granicach terenu o symbolu 3MN/U


UCHWAŁA NR XXI/179/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Tarnowiec w obrębie działki nr 635/4


UCHWAŁA NR XXI/180/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice w obrębie działki 214/26


UCHWAŁA NR XXI/181/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Bp. w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXI/182/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Bp. w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXI/183/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2008-15"


UCHWAŁA NR XXI/184/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego za 2007 rok.


UCHWAŁA NR XXI/185/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2007 r.


UCHWAŁA NR XXI/186/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXI/187/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2008 rok.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 015