bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 04.04.2017 z powodu:
nieaktualne

Wykaz - GR.6840.03.3.2017

04.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Poręba Radlna, działka ewidencyjna numer 823/2 zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00065930/7,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.24 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 823/2 w kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana - budynek mieszkalny parterowy wg projektu typowego W- 027, 4 izbowy, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów dla terenów rolnych i leśnych zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVII/242/2008 z dnia 19.09.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 743 poz. 5235 z dnia 28.11.2008 r.) działka ta oznaczona jest symbolem R1 - teren rolny z dopuszczeniem zabudowy.
5) termin zagospodarowania nieruchomości : zagospodarowana ,
6)cena nieruchomości 225 000,00 zł netto), podatek VAT – zwolniona,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: tryb przetargowy,
11) obciążenia : dojazd do nieruchomości z drogi wojewódzkiej drogą “we władaniu gminy” o długości około 2 km,
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 19 maja 2017 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.04.2017

Dokument oglądany razy: 604
« inne aktualności