bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.12.3.2017

25.04.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/24 objęta KW nr TR1T/00053335/9,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.2563 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 39/24 o konfiguracji trapezu, niezabudowana,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „2 MN/U”,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości : 78 480.00 zł netto (18 505.07 euro), do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,
11) obciążenia : strefa techniczna gazociągów wysokoprężnych
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 16 czerwca 2017 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.04.2017

Dokument oglądany razy: 336
« inne aktualności