bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2017

09.11.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 06.11.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 265, 904/7, 904/11, 905/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.11.2017

Dokument oglądany razy: 112
« inne aktualności