bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - DLI. 1.6620.15.2017.AN.25

12.12.2017

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.),

Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DLI.1.6620.15.2017.AN.23, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice -Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (odcinek Pogórska Wola - Opatowiec)" na terenie województwa małopolskiego.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji - w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, tj. Urzędzie Gminy Skrzyszów, Urzędzie Gminy Tarnów, Urzędzie Gminy Lisia Góra, Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędzie Gminy w Oleśnie, Urzędzie Gminy Gręboszów i Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.12.2017

Dokument oglądany razy: 210
« inne aktualności