bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja - dofinansowanie UE

15.12.2017

Gmina Tarnów uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec”

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Wysokość uzyskanego dofinansowania wg wniosku: 575 582,55 zł

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z przebudową istniejącego budynku i nadanie mu nowych funkcji domu kultury w raz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną, zewnętrzną instalacją kanalizacji opadowej, miejscami postojowymi, placem zabaw dla dzieci. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowej powierzchni przeznaczonej na cele kulturalne, w tym bibliotekę publiczną. Projekt obejmuje także wyposażenie pomieszczeń w meble i niezbędny sprzęt.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.12.2017

Dokument oglądany razy: 238
« inne aktualności