bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.01.4.2018

17.01.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – obręb Zgłobice działka numer: 403/5 o pow. 0.0316 ha, 404/5 o pow. 0.0290 ha i 405/5 o pow. 0.0094 ha objęte KW nr TR1T/00135886/5
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: łączna 0.0700 ha
3) opis nieruchomości: działki numer 403/5, 404/5 i 405/5 łącznie stanowią działkę pod zabudowę o konfiguracji prostokątna, niezabudowaną,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXIX/459/2014 z dnia 5 września 2014 r. nieruchomość ta przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,o symbolu „MN”
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości – 49 800.00 zł netto (11 918,44 euro) do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy
10) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,
11) obciążenia : zbycie w/w nieruchomości nastąpi wraz ze zbyciem w części 1/14 udziału w prawie własności nieruchomości - działki numer 405/8 o pow. 0.1310 ha położonej w Zgłobicach objętej KW numer TR1T/00135887/2.
12) termin składania wniosków dot. pierwszeństwa w nabyciu ( wg art.34): do 1.03.2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.01.2018

Dokument oglądany razy: 812
« inne aktualności