bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja na temat wymiany pieców na gazowe

07.02.2018

 Gmina Tarnów rozpoczyna realizację projektu związanego z wymianą starych niskosprawnych pieców węglowych na nowe kotły gazowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach ww. projektu planuje się wymianę starych kotłów węglowych na nowe piece gazowe. Kwalifikacja mieszkańców do skorzystania z dotacji odbywała się na podstawie złożonych wstępnych deklaracji udziału w projekcie.

Zwrot kosztów za zakupiony kocioł jest możliwy m.in. gdy:

Budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełnia przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe:

Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Tarnów.

Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. Ocenie.

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.02.2018

Dokument oglądany razy: 997
« inne aktualności