bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2018

07.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej na działkach nr 280/1; 289 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.05.2018

Dokument oglądany razy: 242
« inne aktualności