bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 21.06.2018 z powodu:
duplikat ogłoszenia (ms)

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2018

14.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 04.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168; 159/2; 169/2; 163; 169/1; 165/2; 165/1; 131; 162/3; 161; 139 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 14.06.2018

Dokument oglądany razy: 522
« inne aktualności