bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2018

26.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 150/1, 151/3 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.


W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.06.2018

Dokument oglądany razy: 347
« inne aktualności