bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Na podstawie art. 53 ust. 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia, znak: ZZ.224.4.25.2018 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie oraz o umorzeniu postępowania w zakresie działki nr ewid. 94/7. Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a w pokoju 306, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.07.2018

Dokument oglądany razy: 314
« inne aktualności