bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2019

20.03.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.03.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca budowie urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. budynku mieszkalnego tj. budowa linii kablowej SN 15kV; budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0.4kV w miejsce istniejącego słupa nN; budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0.4kV oraz budowa przyłącza kablowego na działkach nr 172; 173; 189; 190; 191; 192; 193/1; 193/2; 194; 195; 196; 203 w miejscowości Jodłówka - Wałki,


W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.03.2019

Dokument oglądany razy: 222
« inne aktualności