bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.08.02.2019

08.04.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zgłobice, działka ewidencyjna numer nr 261 objęta KW nr TR1T/00158561/8

2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 35 m2,

3) opis nieruchomości: część działki nr 261,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „1UP”- teren zabudowy usług społecznych,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : zagospodarowany,

6) stawka czynszu dzierżawnego : miesięcznie, kwota netto 121,95 zł (28,3994 euro) do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : na podstawie faktury VAT, do 25 dnia danego miesiąca,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb przetargowy- przetarg ustny nieograniczony,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 30 kwietnia 2019

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.04.2019

Dokument oglądany razy: 234
« inne aktualności