bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6850.03.1.2019

10.05.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Żdżary, działka ewidencyjna numer 1776/2 objęta KW nr TR1T/00001124/9 ,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 1.31 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 1776/2 o konfiguracji zbliżonej do kształtu trójkąta, urządzona – boisko sportowe,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań w części 1/2 stanowi teren rolny, w pozostałej części łąki i lasy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości (wartość księgowa) 124 797,15 zł (29 201,60 euro),
7) wysokość opłat z tytułu użyczenia : nie dotyczy - nieodpłatnie,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do użyczenia: bezprzetargowo,
11) obciążenia: nie dotyczy
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w /nabyciu /użyczeniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 28 maja 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.05.2019

Dokument oglądany razy: 187
« inne aktualności