bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.04.2019

19.06.2019

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zawada, numer ewidencyjny 302 i 303, objęta KW TR1T/00065294/6;

2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 302 - 0.72ha działka nr 303 – 0.63ha;

3) opis nieruchomości: działka nr 302 i 303 położona w Zawadzie, niezabudowana;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczono symbolem „ZL2”jako tereny rolne z możliwością dolesień oraz „ZL1” jako tereny lasów i zieleni leśnej, na cele rolnicze;

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego: rocznie, kwota netto 100,00 zł (23,4996 euro);

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

8) terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową dzierżawy;

9) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy;

11) obciążenia: nie dotyczy;

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2; 11 lipca 2019r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.06.2019

Dokument oglądany razy: 110
« inne aktualności