bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.07.01.2019

08.07.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zbylitowska Góra, część działki ewidencyjnej numer nr 481 objęta KW nr TR1T/00077495/2

2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 0,03 ha,

3) opis nieruchomości: działka nr 481 o kształcie prostokąta,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r Nr XXVI/254/2005 teren ten oznaczono symbolem „13-MN”- jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego: rocznie, kwota netto 50,00 zł ( 11,7800 euro)

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową dzierżawy

9) zasady aktualizacji opłat: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb przetargowy- przetarg ustny nieograniczony,

11) obciążenia: nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2; 25 lipca 2019

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.07.2019

Dokument oglądany razy: 158
« inne aktualności