bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.37.2019

22.07.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i budowie wodociągu na działce nr 385/1, 366/3, 386/4, 214/1, 387/3 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.


W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.07.2019

Dokument oglądany razy: 94
« inne aktualności