bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie GK.U.7234.24.2018

31.07.2019

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 2068) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:

„Budowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową ul. Sosnowa w Zgłobicach ” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 28 września 2019 r. o godzinie 15:00


Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres:  Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19; 33-100 Tarnów


Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Gmina Tarnów nie będzie lokalizować w/w kanałów w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust.6, pkt 2 Ustawy o drogach publicznych.

z up. Wójta Gminy Tarnów
Sławomir Wojtasik
z-ca Wójta Gminy Tarnów

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.07.2019

Dokument oglądany razy: 70
« inne aktualności