bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.08.2019

10.05.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/16 objęta KW nr TR1T/00053335/9,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.2461 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 39/16 o konfiguracji trapezu, niezabudowana ,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie działek od 39/1 do 39/3 zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego rocznik 2012 poz. 5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczono symbolem 2 MN/U,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości: 94 000,00 zł netto (21965,18 euro),do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,
11) obciążenia: brak
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 22 czerwca 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.05.2019

Dokument oglądany razy: 66
« inne aktualności