bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.16.2019

18.09.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Radlna część działki ewidencyjnej numer nr 122 objęta KW nr TR1T/00063265/0,

2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 0,23 ha ,

3) opis nieruchomości: część działki nr 122,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczono symbolem „R1”jako tereny rolne,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : roczna, kwota netto 50 zł (11,5575 euro)

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : zgodnie z umową dzierżawy;

9) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

10) informacje o przeznaczeniu nieruchomości : do dzierżawy,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 11 października 2019

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.09.2019

Dokument oglądany razy: 124
« inne aktualności