bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja dla przedsiębiorców

24.09.2019

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na podstawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.09.2019

Dokument oglądany razy: 65
« inne aktualności