bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2019

28.10.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zagospodarowania terenu w tym elementów małej architektury (tężni solankowej, wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, fontanny, ławek, koszy na śmieci), budowa nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami postojowymi, budowa oświetlenia solarnego oraz przebudowa linii teletechnicznej na działkach nr 89; 90; 93; 94; 127/29 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.10.2019

Dokument oglądany razy: 126
« inne aktualności