bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

04.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się
z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 04.11.2019

Dokument oglądany razy: 100
« inne aktualności