bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 02.01.2013 z powodu:
duplikat rekordu

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2012

31.12.2012

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 647 z 2012 r.) informuję, że w dniu 17 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyczółka wiaduktu drogowego w km 89+423 na szlaku Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska w ramach projektu " Modernizacja linii kolejowej E30/C-E-30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III odcinek 2.1-18 szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska (km 86,900-98,400) na działce nr 4340 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.


W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.12.2012

Dokument oglądany razy: 1173
« inne aktualności