bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XV Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 października 2007 r.


Uchwała Nr XV/125/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr XV/126/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


Uchwała Nr XV/127/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Koszycach Małych.


Uchwała Nr XV/128/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich.


Uchwała Nr XV/129/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XV/130/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania


Uchwała Nr XV/131/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: komunalizacji mienia


Uchwała Nr XV/132/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obszaru „Wola Rzędzińska – centrum”
Załącznik nr 1 - mapa
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała Nr XV/133/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów
Załącznik nr 1 - format .pdf
Załącznik nr 1 - format .odtOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 377