bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XI Sesja Rady Gminy Tarnów - 6 czerwca 2007 r.


Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zmiana uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na rok 2007


Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zabezpieczenia wekslem „in blanco” środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zawadzie


Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2007 – 2011


Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnów do zawarcia umowy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego


Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce


Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki - działki nr 1143/1


Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu – działki nr 33/109


Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Tarnowcu – działek nr 33/231 i 33/232


Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zoceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska


Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska na terenie działek od 2206 do 2228 przylegającym do drogi powiatowej


Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka na terenie działek od 591do 625/1 przylegającym do drogi wojewódzkiej.


Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do numeru 740/2.


Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Zbylitowskiej GórzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 270