bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 31 sierpnia 2007 r.


Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok.


Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tarnów nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na dz. nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbolem 1-MW .


Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej.


Uchwała Nr XIII/113/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze


Uchwała Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 – 2012” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie.


Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Koszycach WielkichOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 305