bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VII Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 lutego 2007 r.


UCHWAŁA NR VII/38/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


UCHWAŁA NR VII/39/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR VII/40/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów.


UCHWAŁA NR VII/41/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR VII/42/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR VII/43/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR VII/44/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR VII/45/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zgłobicach


UCHWAŁA NR VII/46/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VII/47/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 233