bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r.

 

UCHWAŁA nr XXII/224/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-22.

UCHWAŁA nr XXII/225/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA nr XXII/226/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA nr XXII/227/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu ZOSiP

UCHWAŁA nr XXII/228/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

UCHWAŁA nr XXII/229/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji Projektu w ramach poddziałania 7.1.1 POKL

UCHWAŁA nr XXII/230/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA nr XXII/231/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA nr XXII/232/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-17

UCHWAŁA nr XXII/233/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej

UCHWAŁA nr XXII/234/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/235/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/236/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/237/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA nr XXII/238/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA nr XXII/239/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA nr XXII/240/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIII/121/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów oraz uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIV/142/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XIII/121/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA nr XXII/241/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA nr XXII/242/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice

UCHWAŁA nr XXII/243/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Zbylitowskiej GórzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 01.10.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 582