bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXII Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 grudnia 2005 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/310/2005 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/311/2005 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów uprawnionego do określania terminu, miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/312/2005 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Błoniu

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/313/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/314/2005 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/315/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/316/2005 w sprawie wydatków budżetu Gminy Tarnów, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 253