bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 grudnia 2013 r.

 
UCHWAŁA NR XXXIV/381/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXIV/382/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/383/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

UCHWAŁA NR XXXIV/384/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/385/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/386/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia w Gminie Tarnów roku 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego

UCHWAŁA NR XXXIV/387/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia w Gminie Tarnów roku 2014 Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła IIOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 07.01.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 07.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 441