bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana deklaracji śmieciowej oraz zmiany terminów (12-02-2015 ms)

http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/191-odpady

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów:

Konsorcjum:
1/Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. 30-307
Kraków ul. Barska 12
2/ A.S.A. EKO Polska Spółka z o.o.
41-800 Zabrze ul. Lecha 10
3/ PUK VAN GANSEWINKEL
30-740 Kraków ul. Półłanki 64

Informacja o firmie

- ulotka informacyjnaMiejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą
Harmonogramy 2015:

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki
Sektor 2 - Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe

Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra

Dodatkowy harmonogram odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe (mały samochód)Odpady wielkogabarytowe
Odpady zielone
Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:

- Apteka św. Filipa,  Wola Rzędzińska 184B

- Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 29

- Apteka "LIBRA", Nowodworze 72BSprzęt elektroniczny

Zbiórki będą organizowane przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych dwa razy w roku przez wykonawcę odbierającego odpady komunalne. Stosowna informacja pojawi się na stronie gminy www.gmina.tarnow.plOpłaty

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić bez wezwania do 30 dnia każdego miesiąca począwszy od lipca 2013 r. na indywidualne konto bankowe lub konto ogólne Urzędu Gminy Tarnów, w Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów nr 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w kasie Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19.

selektywny sposób zbierania zmieszany sposób zbierania
dla gospodarstw 1 osobowych 10 20
dla gospodarstw 2 osobowych 16 32
dla gospodarstw 3 osobowych 22 44
dla gospodarstw 4 osobowych 27 54
dla gospodarstw 5 osobowych 30 60
dla gospodarstw 6 osobowych 32 64
dla gospodarstw 7 i więcej osobowych 34 68Formularze

- druk deklaracji (wersja Word)

Wniosek o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania (wersja WORD)Dokumenty/Prawo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 09.3013)

- Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów - Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r. - tekst jednolity

- UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektory

UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XXVI/292/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/337/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/338/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XXX/341/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługiWykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów

- wykazPoziomy recyklingu

- za 2013 rok

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 35,69%
  • Papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 25,76%
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

 - za 2012 rok

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
  • Papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%


Ankieta

- Ankieta dot gospodarki odpadamiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 28.01.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 9 677