bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

III Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 stycznia 2015 r.


UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  odprowadzania ścieków na ternie m. Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów

UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w cz. m. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR III/16/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.02.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 523