bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Tarnów - GK.271.21.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów tel. 14/688-01-42 fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Tarnów

III. Technologia wykonania:
Wykonanie remontu wiat przystankowych oraz elementów towarzyszących polegających na:
- oczyszczeniu metalowych segmentów z rdzy, odtłuszczeniu powierzchni, malowaniu poszczególnych elementów w trzech kolorach zgodnie z załączoną wizualizacją w ilości ok. 85 szt,
- malowaniu koszy na śmieci w ilości ok. 70 szt.,
- wymianie uszkodzonych pleks dachowych o wymiarach szer. ok. 70 cm i dł. ok. 150 cm w ilości ok 40 szt.,
- czyszczeniu drewnianych ławek, uzupełnieniu brakujących elementów w ilości ok. 10 szt. oraz malowaniu w ilości ok. 85 szt.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2018 r.

V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium wyboru:
1. W wycenie należy ująć wszystkie materiały tj: farby koloru: jasnoszary RAL 7047, ciemnoszary RAL 7042, pomarańczowy RAL 2008 z dodatkiem korektora (dodatek chemiczny, który skraca czas schnięcia z ok. 12-15h) i czynności konieczne do wykonania całości robót. Przystanki przed przystąpieniem do prac należy oczyścić z rdzy i łuszczącej się starej farby, następnie zabezpieczyć gruntem Rodowil GR. Ławki drewniane - Uretolux 90 połysk z dodatkiem korektora.
2. W cenie oferty należy ująć także wszystkie niezbędne materiały oraz prace.
3. Przed przystąpieniem do wyceny wskazanym byłoby przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie oględzin wiat przystankowych i koszy.

VI. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: Wykonanie remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Tarnów z dopiskiem NIE OTWIERAĆ przed dniem 5.06.2018 r., godz. 10:00.
2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z wyliczeniem kosztów remontu -
zgodny z załączonym zakresem.
3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Ogłoszenie

- FormularzOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.05.2018 15:49
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-25 15:49:33
Dokument oglądany razy: 375
Nie podlega Ustawie