bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 marca 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XIV/161/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XIV/162/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XIV/164/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwałyXII/147/2015 w sprawie GPPiRPA

UCHWAŁA NR XIV/165/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XIV/166/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XIV/167/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XIV/168/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIV/169/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/170/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XIV/171/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIV/172/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody nabycie nieruchomości położonej w Radlnej

UCHWAŁA NR XIV/173/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XIV/174/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Tarnów Panu Michaelowi Leierowi

UCHWAŁA NR XIV/175/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XIV/176/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XIV/177/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XIV/178/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR XIV/179/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XIV/180/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XIV/181/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA NR XIV/182/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnów na lata 2012-17Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.04.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 059