bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2016


Budżet

UCHWAŁA NR XII/145/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.WPF

UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-25Zaminy w uchwale/zmiany WPF

UCHWAŁA NR XIV/161/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XIV/162/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/183/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XV/184/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XIX/211/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. 

UCHWAŁA NR XX/236/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XX/237/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.Projekty

- Projekt Budżetu na 2016 - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów VII/227/2015 z 12 listopada 2015 r.

- Projekt WPF - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów VII/226/2015 z 12 listopada 2015 r.
Opinie RIO

- UCHWAŁA RIO NR S.O VII-423/31/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia

- Uchwała Nr S.O.VIII-422/41/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2016 r.

- Uchwała Nr S.O.VIII-420/14/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr S.O.VIII-420/8/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała Nr S.O.VIII-426-3/2/16 z dnia 18 stycznia 2016 r.. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na rok 2016

- Uchwała Nr S.O.VIII-426-2/4/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwotu długu Gminy Tarnów

- Uchwała Nr S.O.VIII-421/14/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2016
- Uchwała Nr S.O.VIII-426-1/6/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2016
Uchwała Nr S.O.VIII-429-1/16/14 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów.
Sprawozdania

- 1 kw.

- 2 kw

- 3 kw

- 4 kw
Informacje

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/45/2017 z 30-03-2017 r.

- Informacja kwartalna za III kw - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/174/2016 z 10 października 2016 r.

- Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2016 roku - Zarządzenie nr VII/142/2016 z dnia 26-08-2016 r.

- Informacja kwartalna za II półrocze - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/108/2016 z 12 lipca 2016 r.

- Informacja kwartalna za I półrocze - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/48/2016 z 8 kwietnia 2016 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 27.04.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.11.2015
Dokument oglądany razy: 5 438